Verwijzing & vergoeding

Ergotherapie is (afhankelijk van uw zorgverzekeraar) direct toegankelijk. Dit houdt in dat u zonder verwijzing van een arts naar de ergotherapeut kunt gaan. Bij voorkeur ontvangen wij een verwijzing van uw huisarts of specialist. De (huis)arts blijft in beide gevallen de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De ergotherapeut zal de huisarts daarom blijven informeren.

Als u besluit rechtstreeks naar de ergotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Er wordt eerst vastgesteld of u met uw klachten bij de ergotherapeut wel aan het juiste adres bent. Zo niet, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Download dit formulier als u (op eigen initiatief) door uw huisarts verwezen wilt worden naar ‘Ergotherapie Groningen’.

Vergoeding door verzekeraars

Ergotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket. Gedurende maximaal 10 uur per jaar neemt de zorgverzekeraar de kosten voor ergotherapie voor haar rekening. Wel betaalt iedereen de jaarlijkse eigen risico aan de ziektekostenverzekeraar.

Gratis orïenterend gesprek bij u thuis?

Bel 050-211 0044

Of wij nemen contact met u op:

2 + 6 =