Wat is ergotherapie?

Ondervindt u beperkingen in uw dagelijks leven door een ongeval, ziekte of door lichamelijke of geestelijke klachten? Bent u door uw klachten niet in staat een opleiding te volgen, uw werk uit te voeren, aan uw vrije tijd invulling te geven, zich te verplaatsen of uw sociale contacten te onderhouden? En wilt u daar verandering in brengen?

Ons doel is uw optimale zelfstandigheid

Met ergotherapie op maat, helpt Ergotherapie Groningen u om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Met tips, advies, training en eventueel hulpmiddelen zorgen wij ervoor dat u de activiteiten in het dagelijks leven (ADL) weer zonder beperking uit kunt voeren. De ergotherapeut zal uw omstandigheden en mogelijkheden helder in beeld brengen en aan de hand van een plan samen met u aan de slag gaan zodat u uiteindelijk weer zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. Ons doel is namelijk uw optimale zelfstandigheid.

Ergotherapie afgestemd op uw wensen

Onze ergotherapie richt zich op uw leefstijl en werkstijl en op die van uw naasten. Vandaar dat 90% van onze ergotherapie plaatsvindt bij u thuis of op uw werkplek. Onze ergotherapeut kenmerkt zich dan ook door flexibiliteit, inventiviteit, praktisch handelen en een mensgerichte houding. Ook stemt hij de behandeling af met anderen die bij uw situatie betrokken zijn, zoals professionele hulpverleners en werkgevers. Wilt u weer zelfstandig functioneren? Neem vrijblijvend contact met ons op voor ergotherapie afgestemd op uw wensen.

Heeft u moeite of problemen met:

  • koken of andere huishoudelijke taken
  • wassen, aankleden of toiletgang
  • vasthouden en gebruik van een kopje, bestek of pen
  • zitten, (op)staan of (trap)lopen
  • uitoefenen van hobby’s
  • lezen en schrijven
  • computer- en werkplek gebruik

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor uw eigen ergotherapie op maat.
Bel ons op 050 – 211 00 44

Gratis orïenterend gesprek bij u thuis?

Bel 050-211 0044

Of wij nemen contact met u op:

9 + 2 =